โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ "ศิลปนิพันธ์ยอดเยี่ยม"ต่อเนื่องมาแล้ว 9 ครั้ง ในปี 2560 มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ จำนวน 38 แห่ง 43 คระ ได้คัดเลือกผลงานศิลปนิพันธ์ของนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมแสดง รวมทั้งสิ้น 137 ชิ้น โดยตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ มีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก กำหนดการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดส่งผลงานถึงหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หากมิได้นำส่งด้วยตัวเอง และจัดส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริการขนส่งบริษัทเอกชนอื่น ๆ ขอให้จัดส่งในรูปแบบ Logispost Plus คือ ต้องนำส่งถึงหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  หรือตามเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา