โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มีนาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเงินมาแล้วกว่า 35 ปี ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถเพื่อการเกษตร และรถบรรทุก ทุกชนิด บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท สำหรับรายละเอียดในการรับสมัครเป็นไปตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา