โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารสากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young MICE Ambassador | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารสากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young MICE Ambassador

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารสากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young MICE Ambassador โดยศูนย์ Chiang Mice คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17/18/23/24/25 มี.ค. 2561 ณ. โรงแรมฟูราม่า และคุ้มพญาเชียงใหม่ โดยได้สอบผ่านในหัวข้อต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมบุคลาการด้าน MICE ที่มีความเป็นเลิศตามนโยบายของรัฐที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE Hub แห่งที่ 4 ของประเทศ อุตสาหกรรมนี้ยังต้องการความร่วมมือจากภาคการศึกษาในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะทางภาษา อีกจำนวนมากรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการจัดประชุมระดับนานาชาติ ในการอบรมครั้งนี้ นศ. และบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับการอบรมเรื่อง Convention Industry/Protocol for MICE/Creative Lanna Event/Meeting and Incentive Travel และอื่นๆ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา