โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้นักศึกษาใหม่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์

สามารถติดตามกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามลิงค์นี้ http://entrance.rmutl.ac.th/cm/p2.php

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา