โลโก้เว็บไซต์ แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 สามารถลงชื่อ online ได้ที่ เว็บไซต์ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา >>>>

http://entrance.rmutl.ac.th/R3/ ภายในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559

    หมายเหตุ...... สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบในรอบรับตรงและเข้าสอบครบทุกวิชา แต่ไม่มีรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในรอบรับตรงและ รอบ 2 เท่านั้น!!!!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา