โลโก้เว็บไซต์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย บริษัท จีเอ็นจี เทค จำกัด ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบดังนี้ <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา