โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ ๑ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ ๑ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา