โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ(ปวส.) ในการนี้ มูลนิธิฯจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทุนฯ ตามเอกสารแนบมาดังนี้   <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา