โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะหืในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพิเศษ

ขอความอนุเคราะหืในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพิเศษ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 32"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 เมษายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา