โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสากล | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสากล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ศศ.202 เวลา 15.17 น.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ กล่าวคำขอขมาแก่คณาจารย์ เพื่อสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามถึงแม้หลักสูตรจะมุ้งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดกว้างไกล มีความเป็นสากล แต่ก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยอย่างเต็มเปี่ยม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา