โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถะสูงขึ้นในด้านการวิจัย รายละเอียดดังนี้

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา