โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559


    ประกาศเลื่อน กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เป็นวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา