โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาดูงาน Journey with Marriotte | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการศึกษาดูงาน Journey with Marriotte

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) นำนักศึกษาร่วมงาน  Journey with Marriotte ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Mai ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานในสายงานโรงแรม ที่อยู่ในเครือนานาชาติ ซึ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารทั้งกับผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน ในการนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องพัก และเรียนรู้การทำงานของพนักงานในแผนกต่าง ๆ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา