โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2)  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 2179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2) ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรมฯ และชุมชนเป้าหมาย โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SP อีกด้วย

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ สามารถเลือกลงทะเบียนกระบวนวิชา กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา GEBIN101 จำนวน 3 หน่วยกิต ใน section พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ โดยจะได้รับเกรดเป็น A, B, C, D ตามเกณฑ์ของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีทัศนคติดีและมองโลกในแง่ดี
- มีความพร้อมและกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

นักศึกษาที่สนใจสามารถ
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 มิถุนายน 2561
**เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกในวันที่ 9 มิถุนายน 2561
**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
https://drive.google.com/…/19y_OP6GhykcPRw74kv_MaG3ifJ…/view
หรือสแกน QR code ในโบรชัวร์

ส่งใบสมัครมาที่ oir_rmutl@hotmail.com หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : Oir Rmutl
หรือ โทร 053-921444 ต่อ 1001


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา