โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์การรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียด

1. สมัครทาง Internet 16 เมษายน - 22 มิถุนายน 2561

2. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 18 - 24 มิถุนายน 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.camt.cmu.ac.th , www.grad.cmu.ac.th 053-920299,053-942649


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา