โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล  หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา