โลโก้เว็บไซต์ จิรกิตติ์  ถิ่นค่ำ คว้าแชมป์ ICDL พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

จิรกิตติ์ ถิ่นค่ำ คว้าแชมป์ ICDL พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายจิรกิตติ์ ถิ่นคำ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” การทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสากล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม C ASEAN อาคาร Cyber World Tower กรุงเทพมหานครฯ รับโล่รางวัลจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายธีรภพ แสงศรีและนายออมทรัพย์  อินกองงาม เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน ทั้งนี้นายจิรกิตติ์ ถิ่นคำจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 ICDL ASIA DIGITAL CHALLENGE ระดับอาเซียนต่อไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา