โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกลุ่มงานห้องสมุดได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ <<คลิก>>  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา