โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการตัดสูทพิธีการรอบ 2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แจ้งกำหนดการตัดสูทพิธีการรอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งกำหนดการตัดสูทพิธีการรอบ 2 วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมตึกบริหารธุรกิจ 3
....ขั้นตอนการตัดสูทพิธีการ....
นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลแบบฟอร์มสั่งซื้อ ชุดสูทพิธีการและชุดนักศึกษา http://www.cis-training.com/uniform/ นำเอกสารในข้อที่ 1 มาชำระค่าชุดสูทพิธีการและชุดนักศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ลานกิจกรรมตึกบริหารธุรกิจ 3 เมื่อชำระเสร็จ ให้นำใบเสร็จที่เจ้าหน้าที่มอบให้ ณ จุดชำระเงิน นำไปวัดชุดสูทพิธีการ และรับชุดนักศึกษา ตามจุดที่กำหนด.....เฉพาะวันที่ 29 มิถุนายน 2559 วันเดียวเท่านั้น !!! รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0 5392 1444 ต่อ 2687


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา