โลโก้เว็บไซต์ เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ โครงการ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" สำหรับอาจารย์ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอทันมุ่งเป้า 2562 และงบประมาณแผ่นดิน 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 60 ท่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา