โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาการบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดแข่งขันในหัวข้อ เรื่อง

ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาการบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดแข่งขันในหัวข้อ เรื่อง "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการจัดแข่งขันประกวดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพด้านการศึกษา อีกทั้งกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาด้านบัญชี หากนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา