โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway (Digital Tourism) เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3 ) โดยจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่อง Storytelling แนะนำการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศ" หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ  <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา