โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับภาคีสื่อ และเยาวชน ภาคเหนือได้สนับสนุนให้มีงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปี 2561 ภาคเหนือ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ กรีน มิมมานทร์ เรสสิเด็นท์ (ยูนิเซฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ถ. นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบดังนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา