โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปี 2561 ครั้งที่ 16 จำนวน 1 อัตรา โดยสามามารถติดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา