โลโก้เว็บไซต์ โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา่ 2561 ขึ้น โดยรับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ มาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทฺธิ์ ในการนี้มีอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 6 เขตพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา