โลโก้เว็บไซต์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปสังสรรค์ สนุกสนามร่วมกันและแสดงความสามารถในด้านต่างๆได้รับรู้วิทยากรใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการ หากใครสนใจจะส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  <<คลิก>>  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา