โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในการนี้สมาคมฯขอเชิญชวนท่านส่งนิสิต/นักศึกษาของท่านเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ในนามตัวแทนสถาบัน สถาบันละไม่เกิน 2 คน ได้ที่ศูนย์การประกวดประจำภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา