โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

รอบ 1: TCAS 1 Portfolio
เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร 
และข้อมูลกำหนดการรับสมัครรอบต่างๆ ได้ที่
https://entrance.rmutl.ac.th/home/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา