โลโก้เว็บไซต์ ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครู และนักเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา