โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและการตั้งบูธศูนย์อีเดน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและการตั้งบูธศูนย์อีเดน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการนี้ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบข่าวสาร ดังมีรายละเอียดดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา