โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องจากทางบริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงานที่ได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ และเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงเปิดรับการฝึกประสบการณ์ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา