โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ธันวาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการทุกท่านเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา