โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกองกลาง สนง.อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณเมื่อวันที่ 24-25ม.ค.62 ณ ห้องประชุม 1 จึงขอส่งเอกสารประกอบการเข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ที่  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา