โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
นายพัฒนเดช หอมหวล นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม - วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

- กำหนดการฌาปนกิจ -
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สุสานบ้านล้านตอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ในนามของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายพัฒนเดช หอมหวล มา ณ ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา