โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส. | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 379 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้นิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ปริญญาตรี สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ ,ศิลปศาสตร์ และ ปวส. สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.laemthong.com/career.php >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา