โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

นางสุภาวดี  วรุณกูล  หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้นำคณาจารย์ในสังกัด  เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์”  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 และวันพุธที่  11  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  โดยมีกิจกรรม“Inter hands on” กิจกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศโดยใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 โดย... >> อ่านต่อ


"โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน"
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการบรรยาย "โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบรรยายครั้งมีคุณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมฟัง และฝึกปฏิบัติ จำนวน 25 คน >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ ดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด ได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  <<คลิก>>   >> อ่านต่อการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯดังกล่าว สามารถดาวโหลดใบสมัครและส่งผลงานได้ที่ Facebook : การประกวดดนตรีพื้นเมืองประกอบการขับซอต่อต้านยาเสพติด และที่ทำการปกครอง จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(เพิ่มเติม)และรับมอบสิ่งของพระราชทาน
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่(ศอญ.)โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความ ดี ด้วยใจ" มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(เพิ่มเติม) และจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 17 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์  ดีไพร  หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ  นางสาวปริศนา  กุลนลา  หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ได้นำคณาจารย์ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในวันอังคารที่  10  กรกฎาคม  2561  และวันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลั... >> อ่านต่อ


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท Gismans Asia จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบีย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018 ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์' โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/12/True-Young-Producer-Award >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 591


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา