โลโก้เว็บไซต์ 2011-10-03 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2011-10-03

วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554)
จันทร์ 3 ตุลาคม 2554 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

  วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554) ฉบับนี้ นําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยและบริการวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงกิจกรรมราชมงคลล้านนาร่วมใจ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลันในปี พ.ศ. 2554 ให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้ทั้งในระหว่างน้ำท่วมและเมื่อน้ำลดลงแล้ว นอกจากนั้น ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม    สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา