โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-11 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-06-11

ทีม CIS TAK (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)ลงพื้นที่ครั้งที่ 1
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ทีม CIS TAK จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาและแปรรูปอาหารชาววัง ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง ต.นาโบถต์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เพื่อศึกษากระบวนการผลิตนำพริกปลาย่าง และน้ำพริกแมงดา รวมทั้งศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ น้ำพริกตาแดง และการวางแผนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และแฟนเพจต่อไป >> อ่านต่อ


ครูช่วยคิด เด็กช่วยทำ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ครูช่วยคิด เด็กช่วยทำ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดตามความต้องการของครูและผู้เรียน พร้อมกับประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในชั้นเรียน ณ โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ งานนี้นักเรียนมีความสุข กระตือรือร้น กล้าพูดภาษาอังกฤษ และสร้างทรรศนะคติที่ดีเรื่องการสื่อสาร สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ >> อ่านต่อ


ผู้ว่าฯ พิษณุโลก อนุมัติมทร.ล้านนา รับผิดชอบ 2 โครงการเกษตรเพื่อการส่งออก มูลค่ากว่า100ล้านบาท
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะทำงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้อนุมัติโครงการจำนวน 2 โครงการๆละ 50 ล้านบาทในงบประมาณปี 2561และ2562 โดยให้ทาง มทร.ล้านนาและสำ... >> อ่านต่อ


ปิดฉากกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” มทร.ล้านนา คว้ามาได้ 7 เหรียญ 
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

        วันที่ 1-9 มิถุนายน 2561 ทีมนักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเปิดพิธีเปิดการแข่งขันในเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 69 สถาบัน  มีก... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะดำเนินดการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร ดังกล่าว รายละเอียดการรับสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.053-920-225 หรือ www.Cmneuro.go.th ในวันเวลาราชการ <... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสริมเด็กนักเรียนในอุปการะ
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียนในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. สถานสงเคราะห์ฯได้มอบมหายให้นางณัฐรดา สุวเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด ต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา