โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-02 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-07-02

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) 
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) ในวันที่ 2 - 5 กรกฏาคม 2561 ณ ป่าไผ่ คันทรี่ ลอดจ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดและปิดโครงการดังกล่าว โดยมี Mr.Geoffrey Mauk  อาจารย์ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา  Mr.Reuben H.Esteban อาจารย์ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก แล... >> อ่านต่อ


ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการศึกษากับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด โดยนายเรืองเวช  วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา สำหรับความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี ( 29 มิถุนายน 2561 – 28 มิถุนายน 2566) ใน 3 พันธกิจได้แก่ เพื่อ... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)  นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ ต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่ำ การพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์ การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม: หัตถกรรมผ้าทอจก บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินปัจจัยความสำเร็จ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่... >> อ่านต่อการเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  1.เช็คตารางเรียนของคุณ เพื่อมั่นใจว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับมันแน่ชัดว่าคุณมีเรียนอะไรบ้าง, เรียนที่ไหนและเรียนกี่โมง  โดยมากมหาวิทยาลัยจะให้แผนที่คุณ เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่ามีอะไรตั้งอยู่ส่วนไหนบ้าง  แต่วิธีที่ยอดเยี่ยมกว่าคือ อย่ากลัวที่จะถามคนอื่นเกี่ยวกับที่ตั้งตึกเรียนของคุณ ... >> อ่านต่อ


การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่สนใจทางช่องทางต่างๆ ดังมีรายละเอียดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์และใบสมัครปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย <<คลิก>>     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา