โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-21 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-08-21

Congratulations to IBM’s student for their 1st place reward from The Language and Society Skills Competition
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

Congratulations to International Business Management student program who received 1st place reward from the Language and Society Skills Competition  on August 3rd 2018 at Chalermprakreat Building, Rajamangala of University of Technology Lanna Chiang Mai. The members of English debate team were from 1st Year Students namely Ms. Chutikan Chaiwong, Mr. Plai Ngamkasat and Ms. Yum Prima. Sansiri Sirikul. >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม2562
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการเสนอโครงการ โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด : ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ >> อ่านต่อด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เพลง "สุดุดีจอมราชา" มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 2. เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีต่อแม่ประจำปี 2561 3.เรื่อง โครงการ "THAILAND SUPER CAMP"(ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์)  หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ <<คลิก&... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา