โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-16 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-10-16


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง รุกแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมมอบโควตาพิเศษแก่นักเรียนเขตภาคเหนือ
อังคาร 16 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ดร. ชานิกา ฉัตรสูงเนิน และอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  ตลอดจน ได้เดินทางมอบโควตาพิเศษ แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา แ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
อังคาร 16 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ –  1 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 161 รายละเอียดดังเอกสารแนบ         ประกาศรับสมัคร         >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา