โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-29 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-10-29

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา องค์กรที่มีศักยภาพสูง ต้องขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ ผู้เป็นต้นทางแห่งความรู้ จึงเกิดโครงการ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์" อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์สูงในสายอาชีพตนเอง ก่อนจะผันมาเป็นอาจารย์ เรียนรู้ได้เร็ว >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา