โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-04 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-12-04

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งในประกาศได้กำหนดขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการ โดยรับสมัครและรับการเสนอราชื่อ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา