โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-07 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-12-07

ทุนการศึกษาประเทศไต้หวัน
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษาประเทศไต้หวัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> คลิก << >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 17,540 บาท จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  >> คลิก <<... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา