โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-05 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-08-05

โครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีกลุ่มฮักน้ำจาง หมู่บ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่  4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่องปีที่ 2) ดำเนินงานโดย  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5 สิงหาคม 2562  เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ดร.ศิร... >> อ่านต่อ


คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่่งศักดิ์สิทธิ์
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยร่วมกันขอพรพระในศาลาราชมงคล ตลอดศาลท่านครูบาศรีวิชัย และศาลพ่อปู่และตายาย ซึ่งเป็นสิงศักดิ์แห่งวังเจ็ดลินตลอดจนขอพรแม่ย่านางเรื่อใบ เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา