โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-11 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-09-11

โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา)
พุธ 11 กันยายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา) ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดทำการเรียนการสอนภายในคณะฯ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมไปถึงกิจกรรมเสริมทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้เข้าศึกษาต่อ ภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา