โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-22 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-06-22

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยิ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน..อบรมออนไลน์ หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักพิมพ์ Clarivate ขอเชิญชวน..อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมออนไลน์  หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่านช่องทาง Cisco WebEx สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/Clarivate-230621 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพิศ  ทองซัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 144... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา