โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-28 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-06-28

ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 / ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (พื้นที่เจ้าภาพ) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams (Code: 6armebh)   ลงทะเบียนตาม QR CODE ที่แนบ รับประกาศนียบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา