โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-30 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2021-09-30

สาขาศิลปศาตร์ จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ในวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day 27 กันยายน 2564
พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)  จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านรายวิชาในสาขาศิลปศาสตร์จาก 2 หลักสูตร 3 กลุ่มวิชา คือ หลักสูตรการ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา