โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-02-10

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) (3bb) เปิดรับสมัครพนักงาน  
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบริการ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) (3bb)  เปิดรับสมัครพนักงาน   ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค(ติดตั้งและซ่อมบำรุง Internet) พนักงานการตลาดและการขาย ประจำจังหวัด: เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี !! พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.3 หรือ เทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส(ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.) เพื่อรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ในสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตร ปวช.3 ปี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (หลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 2 ปี) และ สาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตร ปวส... >> อ่านต่อ


ทีมบรรณาธิการวารสาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม ThaiJO2.0 รอบที่ 50 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร" รอบที่ 50 ระหว่างวัน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ การเพิ่มกลยุทธ์ด้าน บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีมงานของ "Lanna sharing มทร.ล้านนา  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ“การเพิ่มกลยุทธ์ด้าน บรรจุภัณฑ์” ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา